All Messages

Q: tại sao tôi mua máy lại không có pin và sạc kèm theo?

Asked by BG312181712 on 2022-08-26 10:43:09

kecsu51 van másik gèpem aminek jó hozzá az akkumulátora

2023-04-26 03:45:37 Helpful (0)
Submit
Answers (3)

Q: Аккумуляторы подходят к Маките?

Asked by morozov1964 on 2023-02-04 01:13:03

kecsu51 nem tudom de így ezzel jó

2023-04-26 03:44:45 Helpful (0)
Submit
Answers (1)

Q: What is the motor, brushed or brushless

Asked by BG185351552 on 2022-10-16 07:56:21

kecsu51 igen kefe nélküli motor

2023-04-26 03:43:49 Helpful (1)
Submit
Answers (2)