All Messages

Q: what is the white wick like thing for?

Asked by Chris on 2021-02-19 03:51:06

jepvilardell Es tracta de vaporitzar un líquid, en aquest cas aigua. Contactar el condensador sobre una superfície humida i per la cassoleta sortirà el líquid vaporitzat.

2021-02-20 12:46:54 Helpful (2)
Submit
Answers (5)